Ordenar por
Mostrar
por página
Quesos Queso Crema "Lezama"
<p></p><p><span style="font-weight: 700;">- Características Microbiológicas:</span></p><p></p><p></p><p></p><p></p><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="534" style="width: 401pt;"><colgroup><col width="104" style="width: 78pt;"><col width="173" style="width: 130pt;"><col width="69" style="width: 52pt;"><col width="68" style="width: 51pt;"><col width="120" style="width: 90pt;"></colgroup><tbody><tr height="22" style="height: 17.1pt;"><td height="22" class="xl68" width="104" style="height: 17.1pt; width: 78pt;"><span style="font-weight: 700;">Coliformes 45ºC</span></td><td class="xl69" width="173" style="width: 130pt;">&nbsp;</td><td class="xl69" width="69" style="width: 52pt;">&nbsp;</td><td class="xl70" width="68" style="width: 51pt;">&nbsp;</td><td class="xl67" width="120" style="border-left: none; width: 90pt;">Ausencia</td></tr><tr height="22" style="height: 17.1pt;"><td height="22" class="xl68" colspan="2" style="height: 17.1pt;"><span style="font-weight: 700;">Hongos y Levaduras</span></td><td class="xl69" style="border-top: none;">&nbsp;</td><td class="xl70" style="border-top: none;">&nbsp;</td><td class="xl67" style="border-top: none; border-left: none;">&lt;10 ufc</td></tr><tr height="22" style="height: 17.1pt;"><td height="22" class="xl68" colspan="2" style="height: 17.1pt;"><span style="font-weight: 700;">Estafilococo (Coag.+)(MANITOL) 35ºC</span></td><td class="xl69" style="border-top: none;">&nbsp;</td><td class="xl70" style="border-top: none;">&nbsp;</td><td class="xl67" style="border-top: none; border-left: none;">&lt;10 ufc</td></tr><tr height="20" style="height: 15pt;"><td height="20" class="xl65" style="height: 15pt;"></td><td class="xl65"></td><td class="xl65"></td><td class="xl65"></td><td class="xl65"></td></tr><tr height="20" style="height: 15pt;"><td colspan="2" height="20" class="xl72" style="height: 15pt;"><p></p><p><span style="font-weight: 700;">- Características Físico-Químicas:</span></p></td></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="534" style="width: 401pt;"><colgroup><col width="104" style="width: 78pt;"><col width="173" style="width: 130pt;"><col width="69" style="width: 52pt;"><col width="68" style="width: 51pt;"><col width="120" style="width: 90pt;"></colgroup><tbody><tr height="22" style="height: 17.1pt;"></tr></tbody></table><span style="font-weight: 700;">Materia Grasa:&nbsp;</span>18% Minimo<p></p><p><span style="font-weight: 700;">Humedad</span>: 66 a 70%</p><p><span style="font-weight: 700;">Aroma</span>: Agradable, caracteristico</p><p><span style="font-weight: 700;">Sabor</span>: Agradable</p><p><span style="font-weight: 700;">Color</span>: Blanco Crema</p><p><span style="font-weight: 700;">Textura</span>: Fina, cremosa, sin grumos</p><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="534" style="width: 401pt;"><colgroup><col width="104" style="width: 78pt;"><col width="173" style="width: 130pt;"><col width="69" style="width: 52pt;"><col width="68" style="width: 51pt;"><col width="120" style="width: 90pt;"></colgroup><tbody><tr height="20" style="height: 15pt;"><td height="20" class="xl65" style="height: 15pt;"></td><td class="xl65"></td><td class="xl65"></td><td class="xl65"></td><td class="xl65"></td></tr></tbody></table>
Quesos Queso Ricota "Lezama"
<p><b>- Características Microbiológicas:<span style="white-space:pre"> </span></b><span style="white-space: pre;"> </span></p><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="528" style="width: 396pt;"></table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="528" style="width: 396pt;"></table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="528" style="width: 396pt;"></table>Cooliformes totales<span style="white-space:pre"> </span><span style="white-space:pre"> </span><span style="white-space:pre"> </span><span style="white-space:pre"> </span>&lt;10 ufc/gr*<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="528" style="width: 396pt;"> </table>Coliformes a 45º C<span style="white-space:pre"> </span><span style="white-space:pre"> </span><span style="white-space:pre"> </span><span style="white-space:pre"> </span>Ausencia<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="528" style="width: 396pt;"> </table>Mohos y Levaduras (24 hs.)<span style="white-space:pre"> </span><span style="white-space:pre"> </span><span style="white-space:pre"> </span>Ausencia<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="528" style="width: 396pt;"> </table>Estafilococos coag +<span style="white-space:pre"> </span><span style="white-space:pre"> </span><span style="white-space:pre"> </span>&lt;10 ufc/gr*<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="528" style="width: 396pt;"><p> </p><p><b><br></b></p><p><b>- Características Físico-Quimicas:</b><span style="font-weight: 700; white-space: pre;"> </span></p></table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="528" style="width: 396pt;"></table><b>Materia Grasa:</b><span style="white-space:pre"> </span>15,00%<span style="white-space:pre"> </span><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="528" style="width: 396pt;"></table><b>Humedad</b>:<span style="white-space:pre"> </span>72-75%<span style="white-space:pre"> </span><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="528" style="width: 396pt;"></table><b>Aroma</b>:<span style="white-space:pre"> </span>Agradable, caracteristico<span style="white-space:pre"> </span><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="528" style="width: 396pt;"></table><b>Sabor</b>:<span style="white-space:pre"> </span>Lacteo Suave<span style="white-space:pre"> </span><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="528" style="width: 396pt;"></table><b>Color</b>:<span style="white-space:pre"> </span>Blanco Crema<span style="white-space:pre"> </span><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="528" style="width: 396pt;"></table><b>Textura</b>:<span style="white-space:pre"> </span>Granulosa<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="528" style="width: 396pt;"></table>
Quesos Queso Blanco "Lezama"
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="540" style="width: 405pt;"><colgroup><col width="120" style="width: 90pt;"><col width="180" style="width: 135pt;"><col width="80" span="3" style="width: 60pt;"></colgroup><tbody><tr height="20" style="height: 15pt;"><td height="20" class="xl65" width="120" style="height: 15pt; width: 90pt;"><p><span style="background-color: transparent;"><span style="font-weight: 700;">Características</span></span><span style="font-weight: 700;">&nbsp;Microbiológicas:</span></p></td><td class="xl65" width="180" style="width: 135pt;"></td><td class="xl65" width="80" style="width: 60pt;"></td><td class="xl65" width="80" style="width: 60pt;"></td><td class="xl68" width="80" style="width: 60pt;">&nbsp;</td></tr><tr height="22" style="height: 17.1pt;"><td colspan="4" height="22" class="xl72" style="border-right: 0.5pt solid black; height: 17.1pt;"><font class="font6">Coliformes totales</font><font class="font5">&nbsp;(CROMOGENICO) 35ºC</font></td><td class="xl67" style="border-left: none;">&lt; 10 ufc/gr</td></tr><tr height="22" style="height: 17.1pt;"><td height="22" class="xl72" style="height: 17.1pt; border-top: none;"><font class="font8">Coliformes</font><font class="font7">&nbsp;45ºC</font></td><td class="xl70" style="border-top: none;">&nbsp;</td><td class="xl70" style="border-top: none;">&nbsp;</td><td class="xl71" style="border-top: none;">&nbsp;</td><td class="xl67" style="border-top: none; border-left: none;">Ausencia</td></tr><tr height="22" style="height: 17.1pt;"><td colspan="4" height="22" class="xl74" style="border-right: 0.5pt solid black; height: 17.1pt;">Hongos y levaduras</td><td class="xl67" style="border-top: none; border-left: none;">&lt;10 ufc/gr</td></tr><tr height="22" style="height: 17.1pt;"><td colspan="4" height="22" class="xl74" style="border-right: 0.5pt solid black; height: 17.1pt;">Estafilococos Coag (+)</td><td class="xl67" style="border-top: none; border-left: none;">&lt; 10 ufc/gr</td></tr><tr height="22" style="height: 17.1pt;"><td colspan="4" height="22" class="xl75" style="border-right: 0.5pt solid black; height: 17.1pt;">&nbsp;</td><td class="xl67" style="border-top: none; border-left: none;">&nbsp;</td></tr><tr height="20" style="height: 15pt;"><td height="20" class="xl65" style="height: 15pt;"></td><td class="xl65"></td><td class="xl65"></td><td class="xl65"></td><td class="xl65"></td></tr><tr height="20" style="height: 15pt;"><td colspan="2" height="20" class="xl73" style="height: 15pt;"><p><span style="background-color: transparent;"><b>Características</b></span><b>&nbsp;Físico-Químicas:</b></p></td><td class="xl65"></td><td class="xl65"></td><td class="xl65"></td></tr><tr height="20" style="height: 15pt;"><td height="20" class="xl66" style="height: 15pt; border-top: none;">Materia Grasa:</td><td class="xl69" style="border-top: none; border-left: none;">8% (maximo)</td><td class="xl65"></td><td class="xl65"></td><td class="xl65"></td></tr><tr height="20" style="height: 15pt;"><td height="20" class="xl66" style="height: 15pt; border-top: none;">Humedad:</td><td class="xl69" style="border-top: none; border-left: none;">70 a 74 %</td><td class="xl65"></td><td class="xl65"></td><td class="xl65"></td></tr><tr height="20" style="height: 15pt;"><td height="20" class="xl66" style="height: 15pt; border-top: none;">Aroma:</td><td class="xl69" style="border-top: none; border-left: none;">Agradable, caracteristico</td><td class="xl65"></td><td class="xl65"></td><td class="xl65"></td></tr><tr height="20" style="height: 15pt;"><td height="20" class="xl66" style="height: 15pt; border-top: none;">Sabor:</td><td class="xl69" style="border-top: none; border-left: none;">Muy Lig Acido caracteristico</td><td class="xl65"></td><td class="xl65"></td><td class="xl65"></td></tr><tr height="20" style="height: 15pt;"><td height="20" class="xl66" style="height: 15pt; border-top: none;">Color:</td><td class="xl69" style="border-top: none; border-left: none;">Blanco Crema</td><td class="xl65"></td><td class="xl65"></td><td class="xl65"></td></tr><tr height="20" style="height: 15pt;"><td height="20" class="xl66" style="height: 15pt; border-top: none;">Textura:</td><td class="xl69" style="border-top: none; border-left: none;">Fina, cremosa, sin grumos</td><td class="xl65"></td><td class="xl65"></td><td class="xl65"></td></tr></tbody></table>
Categorias